Defensiemeldpunt burnpits

Bent u op missie geweest en bent u blootgesteld aan de uitstoot van burnpits? Hebt u gezondheidsklachten? Doe hier een melding. Uw informatie is waardevol.

Welkom bij het Defensiemeldpunt burnpits. Hier kunt u aangeven als u vermoedt dat u gezondheidsklachten heeft door uitstoot van burnpits. Dit zijn kuilen waar in missiegebieden, zoals Afghanistan, afval werd verbrand.

Waarom dit meldpunt

Defensie wil inzicht krijgen in de omvang en aard van de gezondheidsklachten onder voormalige en actief dienende defensiemedewerkers die zijn blootgesteld aan de uitstoot van burnpits.

Misschien hebt u uw gezondheidsklachten bij uw huisarts of militaire arts gemeld. Deze meldingen zijn opgenomen in medische dossiers en vallen onder medisch beroepsgeheim. Defensie kan deze meldingen niet zomaar opvragen en heeft daarom de omvang en aard van de gezondheidsklachten nog niet precies in kaart.

Defensie roept dan ook iedereen op om zich hier te melden als er mogelijk gezondheidsklachten zijn ontstaan als gevolg van het inademen van uitstootgassen van burnpits.

U kunt ook bij het meldpunt terecht als u denkt dat u informatie heeft die kan helpen om de gevolgen van burnpits in kaart te brengen.

Hoe werkt het meldpunt

De minister van Defensie heeft de opdracht gegeven voor dit meldpunt. Uw melding wordt behandeld door het CAOP, een onafhankelijke organisatie. Het meldpunt deelt geen persoonsgegevens met anderen, waardoor uw melding anoniem blijft.

Het CAOP verzamelt de informatie uit de meldingen en rapporteert dit aan Defensie. Dat rapport gaat op algemeen niveau over bijvoorbeeld:

  • waar, hoe of wanneer zij met burnpits in aanraking zijn gekomen,
  • de hoeveelheid, aard en omvang van de klachten,
  • leeftijdsgroepen van de mensen die zich hebben gemeld,
  • militair of burgerpersoneel zijn.

Vervolg

De minister van Defensie kan opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van burnpits. Of er een onderzoek komt en wat de omvang van dit onderzoek precies is, wordt onder andere bepaald door de meldingen via dit meldpunt.

Meer informatie staat in deze brief aan de Tweede Kamer 'Eerste uitkomsten meldpunt burn pits' (Defensie, 18 april 2019)

Melden

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.

E-mailadres: defensiemeldpuntburnpits@caop.nl
Telefoonnummer: 06–58076647